1

วีซ่าติดตามภรรยาไทย - An Overview

News Discuss 
代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。 บทความนี้เกี่ยวกับเอกสารเดินทาง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ วีซ่า (แก้ความกำกวม) เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้ อาจจะออกให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ได้รับการยอม... http://francisj158bhm8.win-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story