1

Not known Facts About تله‌های شخصیتی

News Discuss 
بیاموزید که خودتان را بیشتر بیان کنید. توضیح بدهید که در درون خود چه احساسی دارید. برای مهربانی، پشتکار، گرمی، حساسیت، خوش بینی، همدلی، رهبری و بینش و بصیرت خود ارزش قائل شوید فهمیده اید که هیچ کدام از کارهای شما به اندازه کافی خوب نبوده است. در این مطلب https://bookmarkstime.com/story10243184/not-known-details-about-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story