1

فلوکستین

News Discuss 
معرفی دارو فلوکستین مکانیسم عملکرد فلوکستین همان مکانیسم تمام داروهای ضد افسردگی مهارکننده جذب مجدد سروتونین است. فلوکستین تحت نام های تجاری Prozac، Prozac Weekly، Reapflux، Sarafem و Selfemra به فروش می رسد. این داروها به صورت کپسول، قرص، کپسول طولانی اثرو شربت وجود دارد همه این داروها به https://www.pishboro.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story