1

مهندسي كامپيوتر ايران زمين

News Discuss 
 در مورد پلاستيكها كه در تماس با مواد غذايي هستند اين حقيقت وجود دارد كه مقاديري از عناصر تشكيل دهنده آنها ( مونومرهاي پليمره نشده ، كاتاليزور و رنگدانه ها و افزودني ها ) به مواد غذايي مهاجرت كنند كه براي سلامتي انسان خطرناك مي باشد . وي http://eduardogwit764319.review-blogger.com/32376504/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story